معرفی کتاب تاریخ توسط استاد درویشی

بادرود فراوان

کتاب معرفی شده توسط استاد درویشی

نام کتاب: تاریخ صدر اسلام

نویسنده : علی اکبر حسنی

انتشارات پیام  نور

از صفحات 48تا 148

توجه :

امتحان پایانی تشریحی خواهد بود ممکن است دو یا سه مورد تستی نیز باشد

و دوستان می تواند کنفرانس داده و یا تحقیق آماده کنند که پنج نمره برای آن  در نظر گرفته شده

/ 0 نظر / 5 بازدید