جواب سئوالات مدیریت پروژه

 

نمونه سوالات پایانی مدیریت پروژه

1)براساس استاندارد ISO پروژه به چه معناست؟

2)براساس استاندارد ISO مدیریت پروژه به چه معناست؟

3)از دیدگاه مدیریتی توانمندی های مدیریت پروژه را بیان کنید(3 موردکافی است)

4)از دیدگاه اجرایی توانمندی های مدیریت پروژه را بیان کنید(3 مورد کافی است)

5)مدیریت هزینه یابی شامل چه فرآیندی است؟

6)انواع مهارت ها را در مدیریت پروژه فقط نام ببرید؟

7)ایفای صحیح نقش ها در مدیریت پروژه شامل چه بخش هایی است، آنها را نام ببرید؟

8)عوامل موفقیت در مدیریت پروژه  را به ترتیب نام ببرید؟(حداقل 4 مورد الزامی است)

9)مراحل چرخه زیست تیم مدیریت پروژه را به ترتیب نام ببرید؟

10)فرایندهای اصلی مدیریت ریسک رابه ترتیب نام ببرید؟

11)استفاده از ساختار تقسیم پروژه چه نتایجی را برای مدیریت پروژه دارد( مورد کافی است)

12)روابط وابستگی "پایان به آغاز" و"آغاز به آغاز" را به ترتیب تعریف نمایید.

13)قاعده ی 0-100 درصد چیست؟

14)قاعده ی نسبت چیست؟

15)تغییرات و اتفاقات بوجود آمده در بهنگام سازی پروژه ناشی از چه موردی است؟(3مورد)

16)به چه دلایلی پروژه را کنترل می کنیم؟

 

 

 

 

 

 

1-    فرایندی است منحصر به فرد که متشکل از مجموعه فعالیتهای هماهنگ و کنترل شده به همراه با تاریخ های شروع و پایان که برای دستیابی به هدف منطبق با الزامات معینی انجام می گیردو از نظر زمان هزینه و منابع محدودیت دارد.

2-    مدیریت پروژه عبارت است از طرح ریزی، سازماندهی، پایش، کنترل و گزارش دهی روی تمامی جوانب یک پروژه و ایجاد انگیزه برای تمامی افراد درگیر آن در جهت دستیابی به اهداف پروژه می باشد.

3-   هدف اصلی پروژه تحقق می یابد وظایف اصلی مدیران و مسئولین پروژه مانند برنامه ریزی سازماندهی کنترل و اجرای پروژه تحقق می یابد- موجب پیش بینی صحیح موقعتیهای آینده و بهره برداری از فرصتها می شود- باعث شناخت مشکلات و معضلات جاری آینده پروژه و اتخاذ تصمیمات مناسب برای رفع یا جلوگیری از وقوع آنها می شود- ارزیابی فنی و مالی پروژه امکان پذیر می شود.

4-   برنامه زمانبندی انجام فعالیتها و کارها برحسب تاریخ و ساعت کار صورت می گیرد- برنامه کارهاب مدیران، کارشناسان و مجریان فعالیتهای پروژه تعیین می شود- منابع کمیاب به صورت قابل قبول و بهینه تخصص می یابد- موجب ثبت و ضبط هزینه پروژه می شود فعالیتهای مسیر بحرانی را مشخص می کند.

5-     فرایند برآورد و برنامه ریزی کاری- فرایند برآورد هزینه- فرایند بودجه بندی- فرایند کنترل هزینه .

6-    مهارتهای فنی مانند برنامه ریزی پیش بینی برآورد- مهارتهای انسانی مانند برقراری رابطه، رهبری و ایجاد انگیزش- مهارتهایادارکی مانند درک سیاست و اقتصاد بین الملل و قدرت تلقی به عنوان یک سیستم- مهارتهای ارتباطی مانند ارتباط با مشتریان با کارکنان، فن بیان و نامه نگاری- مهارتهای تصمیم گیری مانند قابلیت تجزیه و تحلیل، ترکیب، حل مشکلات و مذاکره- مهارتهای طراحی و حل مسئله مانند توانایی ارائه راه حل.

7-     فرایند آغازین- برنامه ریزی اجرا- فرایند کنترلی فرایند اختتامی. (و دو خط اول صفحه  شش)

8-   باور به موفقیت- شناخت پروژه- هدف گذاری-انجام تعهدات مذاکرات- طرح ریزی پروژه- کنترل پروژه- ارائه گزارشات و مستندسازی پروژه- انجام پروژه به صورت مشارکتی و مشتری محوری-یادگیری از نتایج پروژه- ارزیابی پروژه- برقراری ارتباط موثر- ایجاد انگیزه- برگزاری جلسات اختتامیه توانایهای مدیر پروژه.

9-     مرحله شکل گیری- مرحله درگیری-مرحله انسجام- مرحله تکامل- مرحله جدایی.

10-    فرایند شناسایی ریسک-تحلیل ریسک-فرایند واکنش به ریسک-فرایند کنترل واکنش به ریسک.

11-   چهارچوبی جهت تمامی اقلام تحویل در سراسر چرخه حیات پروژه ارائه می دهد- سلسله مراتب اقلام قابل تحویل را تعریف می کند- برای تعریف کار، مکانیزم کنترلی موثری ایجاد می کند- امکان تقسیم کار در بسته های مستقل، ولی مرتبط را فراهم می سازد- کنترل ریسک از طریق ساختار تقسیم کار امکان پذیر می شود- اطلاعات ورودی برای استفاده از تفکیک های برنامه ریزی تهیه می کند.

12-ایفای صحیح هر یک از نقش ها و  وظایف یاد شده نیازمند مهارتها ، توانایی ها ، نگرش و  خصوصیات شخصیتی ای است  که  هر یک  ممکن است  از پروژه دیگر متفاوت باشد 

 

13-  این قاعده بیان می کند تا زمانی که کل کار تمام نشده، درصد تکمیل صفر منظور شود، اما این قائده بسیار محافظه کارانه است . در این حالت به نظر می رسد که کار همیشه بعداً اجرا خواهد شد.

14-  این قاعده برای تعیین درصد تکمیل، از تقسیم زمان واقعی (که بر حسب برنامه به دست آمده است) به کل زمان زمانبندی شده، استفاده می کند. همچنین این عمل را می توان از تقسیم هزینه واقعی بودجه بندی شده به کل بودجه به دست آورد این قاعده بیشتر به کار برده می شود.

15-  کاهش یا افزایش فعالیتها در شبکه یا تغییر تقدم و تاخر فعالیتها و تغییر تکنولوژی انجام فعالیت- کاهش یا افزایش حجم عملیات و زمان فعالیتها- کاهش و افزایش هزینه فعالیتهای پروژه-تغییر تاریخ شروع و خاتمه فعالیتها.

16-جواب صفحه  94 پرا گراف اول و دوم  (دوازده  خط اول)

/ 2 نظر / 221 بازدید
علیزاده

سلام برادر، خیلی زحمت کشیدی ممنون

دانشجو

سلام استاد درستون چه پروژه ای رو برای این درس گفتند؟