موضوع تحقیق درس انقلاب استاد درویشی

با درود فراوان

ترم چهار  درس انقلاب  استاد  درویشی  رشته  فناوری اطلاعات

مورخه  21 - 07 -93  اولین  جلسه  برگزار شد و  استاد  موضوعاتی را  جهت  تحقیق مطرح  فرمودند

موضوعات رو  در ادامه  مطلب مشاهد فرمائید

موضوع :

1- زمینه فکری اقتصادی مشروطیت

2- امتیاز رویتر

3- توتون و  تنباکو

4- سقوط قاجار

5- عهدنامه های گلستان و  ترکمنچای

6- روی کارآمدن رضا  شاه

7- کودتای 1299

8- قیام تنگستان

9- قیام  جنگل

10- قیام خیابانی

11- شهریور 1320

13- ملی شدن  صنعت  نفت 

14- قرار داد 1919

15- قیام پانزده خرداد 42

/ 0 نظر / 32 بازدید