نمونه سئوالان مدیریت ارتباط با مشتری استاد میرزایی

با درو فراوان

نمونه  سئوالان  مدیریت  ارتباط با  مشتری استاد  میرزایی

سئوالا از جزوه آستاد  میرزایی است  که  صفحه جواب نیز روبروی هر سئوال نوشته  شده  

موفق باشید

1- مدیریت ارتباط با  مشتری را  تعریف کنید؟ صفحه 1

2- تاریخچه CRM  را نام  ببرده و یک را بدلخواه  توضیح  دهید ؟ صفحه 2

3- بخشهای اصلی CRM را نام  برده  توضیح  دهید ؟ صفحه 4

4- هدف CRM  را بنویسید؟ صفحه 5

5- دلایل حرکت سازمانها به سوی سرمایه گذاری توضیح  دهید ؟ صفحه 7  موارد 1و2و3و4و5

6-ویژگیهای عمل کرد فنی CRM را ذکر کنید پنچ  مورد ؟صفحه 8

7-مراحل مدیریت چرخه حیات مشتری را  نام ببریدشش مورد؟ صفحه 10

8-انواع مشتری را نام برده و  توضیح دهید؟صفحه 11

9-منحنی طول  عمر رابطه خریدار و  فروشنده شامل چه مقداری می شود آنها را فقط نام ببرید؟ صفحه  12

10-مهمترین روندهای که  موجب ارتباط ارزش آفرین با مشتری می شود را  نام  ببرید ؟ صفحه  14

11-رضایت مشتری را  توضیح دهید ؟ صفحه  16

12-مزایای بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با  مشتری را نام ببرید ؟ صفحه 16

13-چالش پیاده سازی CRM در سازمان را فقط نام ببرید؟ صفحه 19

14- اندازه گیری رضایت مشتری را  توضیح دهید؟ صفحه 20

15-نتایج استفاده از CRM را بنویسید؟صفحه 22

/ 1 نظر / 45 بازدید
همکلاسی

سلام خسته نباشی اگه میشه جزوء درس استاد میرزایی برامون بزار ممنونم از شما