نمونه سئوالات درس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

با درود فراوان

 

نمونه  سئوالات درس مدیریت خدمات فناوری  اطلاعات

 

1- اهداف مدیریت خدمات  فناوری اطلاعات چیست؟

2- ITIL چیست ؟

3- ماژول های بخش مدیریت ارئه خدمات را به  ترتیب نام  ببرید ؟

4- ماژول های بخش مدیریت پشتیبانی خدمات را   به  ترتیب نام  ببرید ؟

5- پنج بخش اصلی نسخه ITIL را نام  ببرید ؟

6- مزایای پیاده  سازی و  بکارگیری ITIL ذا بنویسید (چهار مورد)

7- مدیریت سرویس چیست ؟

8- وظایف اصلی سرویس دسک Service Desk را  نام  ببرید؟

9- سه  نوع  ساختاری که  برای سرویس دسک Service Desk  می توان در نظر گرفت را  نام  ببرید؟

10- فرایند های اصلی مدیریت و  رخداد را  نام  ببرید؟

/ 0 نظر / 7 بازدید