تاریخ امتحان پایان ترم استاد اسلامی نسب

با درود فراوان

امتحان  پایان  ترم  سیستم های اطلاعات  مدیریت  یک خرداد ماه  1393 ساعت 12:30

امتحان  پایان  ترم  مدیریت خدمات  فناوری اطلاعات دوازدهم( از یازدهم  به  دوازدهم  انتقال یافت)  خرداد ماه 1393 ساعت 17

/ 0 نظر / 8 بازدید