موضوع ارائه خدمات فناوری اطلاعات استاد اسلامی نسب

با درود فراوان

موضوع  ارائه  خدمات  فناوری اطلاعات  استاد  اسلامی نسب

چند  موضوع  که  سر کلاس مطرح  شد 

1- ایجاد برنامه کاری پیاده سازی

2- مدل بلوغ CMMI

3-منافع چار چوب های مدیریت خدمات خدمت 

5-چرخه عمر خدمت (استراژی خدمت)

6- پاسخ  به  سئوالات  زیر

-تعین نقش تامین کننده در ساخت  یک  مدل خدمت ؟

-مشارکت کنندگان در خدمت و  تراکنش ها  چه  می باشند؟

-اثر و  یا  محصولی که  از هر تراکنش و  هر شکرت  کننده  حاصل  می شود چیست ؟

-بهترین را ه برای خلق ارزش چیست؟

/ 0 نظر / 25 بازدید