رسم نمودارER درس پایگاه داده

بادرود فراوان

درس پایگاه داده

استاد دوراهکی :

دانشجویان می بایست برای درس پایگاه داه سازمانی را انتخاب کرده و موجودیت ها، صفات و ارتباط بین آن موجودیت ها را مشخص کنند و با استفاده از این موجودیتها و صفات و ارتباطات نمودار ER را رسم نمایند" این تکلیف در واقع بخشی از 5 نمره مربوط به کار عملی است.( لازم به ذکر است که راجع به این تمرین در جلسه 18 اسفند نیز توضیح داده شده بود) با تشکر.

/ 0 نظر / 7 بازدید