با درود فراوان

جزوه  مدیریت  سیستم  اطلاعات استاد  اسلامی نسب

فصل  اول و  هفتم  تستی 

فصل اول 

فصل  هفتم 

فصل  دهم  از سر محتوای برنامه  سیستمهای اطلاعاتی مدیریت برای امتحان  تشریحی

فصل دهم