با  درود فراوان

جزوه  مربوط به درس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات استاد هادی جمالی خواه

 جهت  دانلود  برای دانشجویان  ترمی

دانلود

دانلود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات