با درود فراوان

امتحان  ارزش افزوده  درس استاد اسلامی نسب روز جمعه  مورخه 92/09/29  ساعت  دوازده  خواهد بود 

موفق باشید