با درود فراوان

دانشجویان  گرامی  کارشناسی رشته  فناوری اطلاعات 

استاد  دوراهکی فرمودند برای بالا رفتن کیفیت کلاس ،دانشجویان موظفند حتما در گروه خودشان حضور داشته باشند.