با درود فراوان

کلاسهای تربیت بدنی دو  استاد  محمد داد  از ساعت  پنج  تا هشت در سالن  مدرسه  شهید  بهشتی  روبروی شهرداری  شهر بنک برگزار می شود