با درود فراوان

کتاب معرفی شده برای درس تجارت الکترونیک توسط استاد دوراهکی

نام کتاب: تجارت اکترونیک

چاپ پنجم

نوسینده : دکتر محمد فتحیان

              مهندس رامین مولاناپور

توجه:

البته استاد این کتاب را برای مطالعه معرفی کرده اند و  برای این درس جزوه معرفی خواهد شد که در همین وبلاگ برای دانلود قرار داده خواهد