با درود فراوان

کلاس تربیت  بدنی 2  استاد  محمدداد روز دوشنبه ساعت  6 تا  7  و  7 تا 8 در سالن  ورزشی شهید بهشتی بنک  روبروی شهر داری برگزار خواهد  شد .