با درود فراوان

این هفته  یعنی تاریخ 03-08-93  تا  صفحه  43  امتحان گرفته  میشه 

 

دانلود جزوه : 

http://uploadtak.com/images/z4944_Chapter01.pdf

 

لینک دوم دانلود :