با درود فراوان

درس استاد محمدی  مدیریت  پروژه های فناوری اطلاعات 

فصل های که  برای امتحان  در نظر گرفته  شده  اند  به  قرار زیر است

فصل یک و  پنچ کامل

فصل دو  گام  یک و  گام  سه 

فصل سه  گام  دو  و  گام  شش