با درود فراوان

 

دانلود فایل درس مدیریت فناوری اطلاعات استاد خانم اسلامی

لینک دوم 

لینک غیر مستقیم