با درود فراوان

جزوه  درس مدیریت  پروژه های فناوری اطلاعات  درس استاد بهاره  محمدی


در این جزوه  در جلسه اول تقسیم  بندی توسط استاد  انجام  گرفت که  هر شماره  توسط یک  گروه  انتخاب شد برای ارائه 

گروه  بندی :

فصل اول:

1- از اول فصل تا  سر بخش 7-1

2- از بخش 7-1 تا  آخر فصل 

 

فصل  دو :

3- از اول فصل تا آخر گام سوم (3-2)

4- از بخش 4-3 تا آخر فصل

 

فصل سوم :

5- از اول فصل تا  آخر گام  سوم (3-3)

6- از بخش 4-3 تا سر بخش 3-6

7- از بخش 3-6 تا  آخر فصل

 

فصل 4 کامل

فصل 5 کامل

فصل 6 کامل

 

جزوه : نقشه  راه  مدریت  پروژه:

دانلود جزوه  نقشه  راه  مدیریت  پروژه ها

دانلود لینک 2 جزوه  نقشه  راه  مدیریت  پروژه ها