با درود فراوان

نمونه سئوالات و جواب های تاریخ  استاد درویشی

لینک جدید برای نمونه سئوالا تاریخ

 

نمونه سئوالات  برای دانلود