با درود فراوان

 

متن درس انگلیسی و ترجمه و  معنی کلمات

فایل صوتی آن هم تهیه  کردم  که بخاطر حجم زیاد آن  نمیشه  برای دانلود گذاشت

 

متن و ترجمه  انگلیسی برای دانلود