با درود فراوان

نمونه نمودار ER که  توسط استاد دوراهکی برای نمونه در نرم افزار ویزیو در اختیار من  قرار داده  که خدمت شما  برای دانلود قرار بدهم

 

دانلود  با  لینک  مستقیم

دانلود  با  لینک  غیر مستقیم