با درود فراوان

 

استاد جمالی خواه  اعلام  فرمودند پروژه های فناوری اطلاعات را  به  استاد  خسرو بیگ تحویل دهند 

 

سپاسگزارم